Se incarca...
Atentie! Nu inchideti aceasta pagina!

Terms & Conditions

 1. Definiții - Domeniul de aplicare

În aceste condiții generale de vânzare (în continuare, „GTC”), înțelegem:

„Client” (sau „Clienți”): în funcție de caz, profesionistul sau consumatorul, așa cum este definit mai jos, cărora li se adresează aceste CGC;

„Codul consumatorului”: Decretul legislativ 6 septembrie 2005, nr. 206 și modificările sau completările ulterioare;

„Consumator” (sau „Consumatori”): persoana fizică care plasează o comandă în scopuri care nu au legătură cu orice activitate antreprenorială, comercială, meșteșugărească sau profesională desfășurată, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera a) din Codul consumatorilor ;

„Profesionist” (sau „Profesioniști”): persoana fizică sau juridică care plasează o comandă în exercitarea activității sale comerciale, comerciale, meșteșugărești sau profesionale sau intermediarul său, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera c ), Codul consumatorului;

 1. a) „Site”: https://fastprint24.com/

Aceste CGV se aplică tuturor contractelor stipulate cu Zayka Ltd. (în continuare FASTPRINT24.COM) cu sediul social în Plovdiv, 10, Str. Stefan Verkovich, 4000 , Bulgaria, înregistrată în registrul comercial Plovdiv sub nr. 205346848 - Număr TVA - BG205346848.

Acordurile pe o bază diferită necesită confirmare scrisă de către FASTPRINT24.COM. Răspunsul FASTPRINT24.COM la o comunicare din partea Profesionistului care include GTC aplicat de Profesionist nu poate fi considerat o confirmare scrisă în scopul oricăror modificări ale acestor GTC. Cel târziu, cu acceptarea mărfurilor, următoarele CGP sunt luate ca atare.

 1. Încheierea contractului

 2. Prin trimiterea comenzii, Clientul depune o ofertă obligatorie.
  La sfârșitul procedurii de comandă, o primă confirmare de primire a sarcinii va fi trimisă clientului prin e-mail, care nu este obligatorie. În termen de cinci (5) zile de la primirea fișierelor tipărite, FASTPRINT24.COM va trimite un e-mail de confirmare a comenzii. Contractul dintre Client și FASTPRINT24.COM este finalizat cu trimiterea e-mailului de confirmare a comenzii de către FASTPRINT24.COM.

 3. În cazul livrărilor către terți, Clientul este întotdeauna cel care plasează comanda, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.

 4. Contractul, întocmit în limba italiană, este supus legii italiene. Aplicarea CISG (Convenția Națiunilor Unite privind vânzarea de bunuri) este exclusă în mod explicit.

 5. IT își rezervă dreptul de a refuza comenzile și de a rezilia contractele deja încheiate din motive extraordinare și fără notificare prealabilă în cazul în care datele tipărite transmise și legate de comandă exprimă conținut violent și de îmbunătățire a violenței, declarații discriminatorii, insultante sau defăimătoare sau descrieri referitoare la rasă, sex, religie, orientare sexuală sau vârstă, pornografie și alt conținut care este ilegal, neconstituțional sau în special relevant din punct de vedere penal sau care încalcă drepturile terților.

 6. Clientul confirmă faptul că datele de tipărire transmise nu conțin date cu caracter personal în conformitate cu art. 4 alin. 1 GDPR. În cazul în care clientul concluzionează că încheierea unui contract de procesare a comenzilor este necesară în conformitate cu art. 28 alin. 3 RGDP înainte de semnarea contractului, contactează FASTPRINT24.COM.

 7. Clientul nu are dreptul de a modifica / modifica comanda după încheierea contractului, fără a aduce atingere în niciun caz drepturilor clienților care se califică ca consumatori în conformitate cu secțiunea III de mai jos. Fiecare cerere de modificare constituie o ofertă care implică rezilierea contractului existent și stipularea unui nou contract pentru producerea și livrarea produselor tipărite pe baza modificărilor efectuate. FASTPRINT24.COM își rezervă dreptul de a refuza astfel de oferte sau cereri de modificare. În cazul în care FASTPRINT24.COM acceptă oferta, orice costuri suplimentare vor fi comunicate în timpul procesului de modificare a comenzii.

 8. Disponibilitatea produselor trebuie considerată sub rezerva vânzării prealabile.

III. Dreptul de retragere și excluderea dreptului de retragere pentru comenzile plasate de consumatori

 1. Dreptul de retragere din contractele pentru furnizarea de bunuri care nu sunt produse conform specificațiilor din Consumatorul

  Informații privind dreptul de retragere
  Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, în termen de paisprezece zile, fără a indica motivele.
  Perioada de retragere începe de la data la care Consumatorul sau un terț autorizat de acesta, care nu este transportatorul, a intrat în posesia bunurilor.

  În cazul achiziționării mai multor bunuri comandate de consumator printr-o singură comandă și livrate separat într-un mod fracționat, perioada de retragere începe de la data la care Consumatorul sau un terț autorizat de acesta, altul decât transportatorul de transport, a intrat în posesia ultimului bun.
  Pentru exercitarea dreptului de retragere, este necesar să trimiteți la următoarea adresă:

      Zayka Ltd.
      10, strada Stefan Verkovich
      4000 Plovdiv, Bulgaria
        E-mail: info@fastprint24.com

  orice declarație explicită (de exemplu, mesajul trimis prin poștă, fax sau e-mail la adrese indicat mai jos în secțiunea XVIII a acestui contract), în care consumatorul declară în mod expres că dorește să se retragă din acest contract. Pentru a respecta obligațiile care decurg din dreptul de retragere, este suficient ca cererea de exercitare a acestui drept să fie trimisă înainte de expirarea perioadei de retragere.

  Consecințele retragerii
  În cazul retragerii din prezentul contract, toate plățile primite, inclusiv costurile de expediere (cu excepția costurilor suplimentare care apar dacă consumatorul a ales în mod expres alte metode de livrare, altele decât cele mai puțin costisitoare livrări standard oferite de FASTPRINT24.COM), va fi rambursat consumatorului, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data primirii cererii de retragere. Aceeași metodă de plată utilizată pentru tranzacția inițială va fi utilizată pentru această rambursare, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres cu Clientul. Niciun comision bancar nu va fi perceput consumatorului. FASTPRINT24.COM are dreptul de a suspenda rambursarea, până când acesta din urmă a primit bunurile sau, dacă este mai devreme, până când consumatorul dovedește că a returnat bunurile.

  Bunurile trebuie trimise sau livrate fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data comunicării deciziei de retragere din contract, către Zayka Ltd, str. Stefan Verkovich 10, 4000, Plovdiv, Bulgaria. Acest termen este considerat a fi respectat dacă bunurile au fost trimise înainte de expirarea termenului de paisprezece zile. Costurile directe ale returului sunt taxate de client. Consumatorul este singurul responsabil pentru scăderea valorii bunurilor rezultată din manipularea bunurilor, altele decât cele necesare stabilirii naturii, caracteristicilor și funcționării bunurilor.

  Avertismente speciale
  Dreptul de retragere expiră mai devreme dacă FASTPRINT24.COM, la cererea expresă a Consumatorului, a început cu executarea contractului înainte de expirarea perioadei de retragere.

  Sfârșitul informațiilor privind dreptul de retragere.
   

 2. Excluderea dreptului de retragere din contractele pentru furnizarea de bunuri, produse conform specificațiilor consumatorului

  . Dreptul de retragere nu se aplică contractelor la distanță pentru furnizarea de bunuri care nu sunt prefabricate și ambalate în conformitate cu cererile specifice ale consumatorului sau adaptate în mod clar pentru nevoi personale. În cazul în care fabricarea produselor tipărite personalizate are loc prin intermediul Site-ului, nu există deci niciun drept legal de retragere. De asemenea, un drept contractual de retragere nu este recunoscut.

 3. Comunicări, notificări

 4. Clientul este obligat să comunice o adresă de e-mail (e-mail) cel târziu în momentul procedurii de comandă, a cărei funcționalitate și eficiență trebuie garantate din momentul transmiterii comenzii până la finalizarea procedurii. Ordin. Adresa de e-mail desemnată va rămâne valabilă, chiar și pentru comenzile ulterioare, până când Clientul solicită modificarea sau revocarea acesteia.

 5. În special, Clientul este obligat să asigure buna funcționare a sistemului său de poștă electronică prin setarea corectă a filtrului de poștă electronică și a clientului de poștă electronică.

 6. IT va fi responsabil pentru erorile de transmitere a e-mailului numai dacă acestea pot fi atribuite FASTPRINT24.COM în sine. FASTPRINT24.COM nu este obligat să notifice Clientului absența, incorectitudinea sau lipsa funcționalității adresei de e-mail.

 7. Prețuri

 8. În general, prețurile indicate în momentul comenzii sunt valabile. În cazul specific al ofertelor cu durată limitată, termenul respectiv este anunțat pe site-ul nostru.

 9. Toate prețurile indicate vor fi considerate valabile cu condiția ca detaliile comenzii conținute în oferta trimisă la noi să rămână neschimbate și că fișierele tipărite potrivite pentru producția ajunge la noi în termen de o săptămână de la plasarea comenzii dvs. Fișierele tipărite trebuie considerate „potrivite” pentru producție dacă respectă cerințele de format PDF.

 10. Prețurile obținute pe paginile de selecție a produselor sunt prețuri finale și includ TVA conform legislației în vigoare, costuri ambalare și expediere. Costurile asigurării nu sunt incluse.

 11. În cazul în care numărul de identificare TVA al cumpărătorului străin nu poate fi validat ca parte a cererii de confirmare calificată de la Oficiul Central Fiscal Federal, comanda este facturată cu TVA chiar și în cazul livrării transfrontaliere. Riscul de nevalidare a numărului de identificare TVA străin este suportat de către client, cu condiția ca acest lucru să fie cauzat de circumstanțe pentru care FASTPRINT24.COM nu este responsabil.

 12. Costurile care decurg din modificarea detaliilor comenzii la cererea Clientului și costurile de producție care decurg din anularea comenzii sunt, de asemenea, taxate, fără a aduce atingere drepturilor consumatorilor. Repetițiile testelor de tipărire care se abat chiar și marginal de la conținutul fișierului tipărit trebuie, de asemenea, să fie considerate ca modificări ale comenzii.

 13. Costurile care decurg din modificarea detaliilor comenzii la cererea clientului și costurile de producție care decurg din anularea comenzii sunt, de asemenea, taxate, fără a aduce atingere în niciun caz drepturilor clienților care se califică ca consumatori în conformitate cu secțiunea III de mai sus. Repetițiile testelor de tipărire care diferă marginal de conținutul fișierului tipărit trebuie, de asemenea, să fie considerate ca modificări ale comenzii.

 14. Dovada sau înlocuirea fișierului tipărit sau similar este taxată separat.

 15. Clientul suportă costurile oricărei alte încercări de livrare, dacă serviciul de livrare nu ajunge la Client la adresa indicată. În același mod, costurile expedierii de retur pentru ne-livrare vor fi suportate de către Client, în cazul în care ne-livrarea va fi atribuită Clientului însuși.

 16. Plăți

 17. Metodele de plată disponibile sunt comunicate Clientului în timpul procesului de comandă.

 18. Plata trebuie efectuată fără deduceri imediat după primirea Confirmării comenzii în contul indicat, cu excepția cazului în care metoda de plată aleasă, de exemplu PayPal, prevede o procedură diferită. Dacă se justifică din motive obiective, în special în caz de dificultăți în evaluarea solvabilității clientului, FASTPRINT24.COM își rezervă dreptul de a reține mărfurile până la primirea confirmării plății.

 19. Alte metode de plată decât cele oferite în magazinul nostru online sunt valabile numai dacă sunt confirmate în scris în mod explicit de către FASTPRINT24.COM. În general, cecurile și facturile nu sunt acceptate.

 20. IT emite o factură pentru fiecare articol sau pentru fiecare comandă de tipărire în contextul comenzilor pentru un coș de cumpărături care conține mai multe articole. Clientul suportă cheltuielile și dobânzile. În cazul în care anularea unei comenzi implică costuri, factura relativă este emisă la data anulării și trebuie plătită imediat de către Client.

 21. Dacă, chiar și după încheierea contractului, apar îndoieli bine întemeiate cu privire la solvabilitatea Clientului care se califică ca Profesionist, FASTPRINT24.COM își rezervă dreptul de a solicita plăți în avans, de a suspenda expedierea bunurilor care nu au fost încă livrate și de a întrerupe continuarea producției. . Aceste drepturi pot fi exercitate de FASTPRINT24.COM chiar dacă Clientul întârzie să plătească pentru diferite servicii, care provin din aceeași relație contractuală.

 22. Plata peste termenele stabilite implică și soldul dobânzii de întârziere corespunzătoare pentru Client. Dacă Clientul este un profesionist, dobânda moratorie va fi de 8% în plus față de rata legală. Acest lucru nu împiedică FASTPRINT24.COM să solicite despăgubiri pentru daune mai mari rezultate din plata cu întârziere.

 23. În cazul în care Clientul comunică un număr de TVA valid în timpul procedurii de comandă, acesta din urmă poate fi utilizat de FASTPRINT24.COM și pentru comenzile ulterioare, cu excepția cazului în care Clientul notifică altfel în scris.

VII. Contactați responsabilul cu protecția datelor

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la politica de confidențialitate sau dacă aveți îndoieli cu privire la respectarea codului nostru de conduită, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor date cu caracter personal ale Zayka Ltd ..:

 

Zayka Ltd.

10, Stefan Verkovich Street, Plovdiv, 4000, Bulgaria

 

Email: info@fastprint24.com

 

VIII. Fișier tipărit, obligație de verificare

 1. IT este angajat în politica sa de afaceri la neutralitate în toate aspectele. Prin urmare, selectarea opțiunii de sponsorizare nu este permisă pentru tipărirea materialului politic, religios / ideologic, rasist, care nu respectă drepturile omului sau incită la violență etc. Din acest motiv, FASTPRINT24.COM își rezervă dreptul de a anula opțiunea de sponsorizare sau de a anula comanda conform II, 4.

 2. IT efectuează toate comenzile de tipărire pe baza fișierelor tipărite trimise de Client. Fișierele de mai sus trebuie trimise în formatele indicate în ghidul de creare a fișierelor și trebuie să corespundă cerințelor enumerate în acesta. O imprimare optimă a fișierelor tipărite care nu au caracteristicile solicitate nu poate fi garantată. Modificările materialelor datorate timpului sau influențelor de mediu nu constituie un defect.

 3. Clientul este obligat să verifice cu atenție fișierele tipărite înainte de a le trimite, deoarece FASTPRINT24.COM nu efectuează verificări de ortografie sau de comandare pe părțile laterale sau similare.

 4. IT oferă clientului două tipuri de control al fișierelor tipărite, conform indicațiilor furnizate în ghidul de creare a fișierelor. Prin verificarea de bază a fișierului, care se efectuează gratuit și pentru fiecare comandă, se constată adecvarea pentru tipărirea fișierului. Ca parte a verificării profesionale, pe de altă parte, sunt verificate aspecte suplimentare pentru a asigura un rezultat optim al tipăririi. Lista completă a elementelor care trebuie verificate în funcție de tipul de verificare este disponibilă în ghidul de creare a fișierelor.

 5. Dacă fișierul tipărit nu respectă cerințele menționate anterior, Clientul va primi o notificare în consecință. Prin urmare, Clientul se angajează să furnizeze fișiere tipărite adecvate pentru executarea comenzii de tipărire. De asemenea, Clientul își poate da consimțământul pentru modificarea fișierului tipărit de către FASTPRINT24.COM pentru a garanta adecvarea pentru tipărirea fișierului în sine sau poate anula comanda plătind orice costuri.

 6. Clientul își asumă întreaga răspundere pentru orice deficiențe și erori rezultate din producția misiunii pe baza unui fișier care nu este potrivit pentru tipărire din cauza nerespectării de către Client a cerințelor de tipărire indicate în ghidul de creare a fișierelor. La solicitarea explicită a Clientului și în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, putem efectua și comanda de imprimare pe formate care nu sunt enumerate în ghidul de creare a fișierelor. Cu toate acestea, aceasta implică în mod inevitabil o conversie care poate provoca erori, pentru care Clientul își asumă întreaga responsabilitate.

 7. Clientul suportă orice costuri suplimentare, determinate de inadecvarea fișierului tipărit.

 8. IT poate implementa conversia fișierului de imprimare (în profilul de culoare CMYK (patru culori), dacă Clientul transmite fișiere în culori RGB. FASTPRINT24.COM nu este responsabil pentru orice variație de culoare. Prin trimiterea fișierului de imprimare într-un profil de culoare diferit de culoare CMYK / RGB, Clientul declară că conversia are loc pe propriul risc.

 9. IT nu își asumă obligația de a verifica materialul livrat de Client (inclusiv suporturile de date, datele transmise) sau dacă este livrat de o terță parte în numele Clientului, cu excepția datelor în mod evident care nu pot fi citite sau inutilizabile. Clientul se angajează, atunci când transmite fișierele, să utilizeze programe de protecție împotriva virușilor informatici conform celui mai recent standard tehnologic. Securitatea datelor este responsabilitatea exclusivă a Clientului. FASTPRINT24.COM are dreptul , dar nu și obligația de a face o copie a fișierului.

 10. Livrări

 11. Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, FASTPRINT24.COM este obligat să livreze bunuri către Consumator fără întârziere nejustificată și cel târziu în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului și, prin urmare, până la data trimiterii e-mailului de confirmare a comenzii de către FASTPRINT24.COM.

 12. În cazul în care mărfurile sunt expediate, expedierea are loc pe riscul Clientului, începând din momentul livrării mărfii persoanei care le efectuează. Pe de altă parte, dacă Clientul este un Consumator, trecerea riscului are loc odată cu livrarea bunurilor către acesta.

 13. Nu livrăm la căsuțe poștale sau stații poștale.

 14. Mărfurile sunt livrate exclusiv acasă pe teritoriul italian, cu excepția Livigno, Campione d'Italia și codul poștal al zonelor îndepărtate sau defavorizate, sau până la prima ușă cu blocare, dacă aceasta este la parter, altfel în fața casei la sol.

 15. Termenele indicate de FASTPRINT24.COM în contextul atribuirii trebuie considerate ca date orientative. Alegerea opțiunii de livrare are loc în timpul configurării produsului.

 16. Data indicată pentru livrare


  HELLO!!!